גרפיקה פרפרים לראש השנה מאת אור טורפז רגב

ברכה לראש השנה שניתן לשים על סוכריה

מוזמנות להדפיס את הקובץ מצ”ב , לגזור את הפרפר ואיפה שיש שני חריצים לעשות חתך דרכם משחילים את מקל הסוכריה. ניתן גם להדפיס על דך צבעוני.

אור

P21923_IMG01