אפשר “לנצל” את החופש הגדול ולהתחיל להתכונן לשנת הלימודים החדשה