מורן אביב מהקבוצה שלחה לנו ביצוע מושלם לקבצים של חוקי הבית והכיתה