תוצאות חיפוש גרפיקה

הטבלה מפרטת את ארוחת הבוקר לגן/בי”ס וארוחת ביניים כשחוזרים הביתה וארוחת הערב. ניתן לעשות למינציה ואז לכתוב בטוש מחיק כל שבוע את התפריט מחדש.