גלימת הארי פוטר, נילבשה פעם אחת

מחיר התחפושת: 60
פרטי התקשרות: 0509767681
מידה: נוער
בן/בת: בנים